Algemene informatie voor klanten

I. Voorwaarden

§ 1 Basis Bepalingen

(1) De volgende voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten die u sluit bij www.boatpartsholland.nl/com als leverancier via onze website. Tenzij anders is overeengekomen.

(2) De consument in de zin van de volgende regels: elke natuurlijke persoon die voor doeleinden die kunnen worden toegeschreven primair noch de commerciële noch zijn zelfstandige beroepsactiviteit een transactie aangaat. Ondernemer is elke natuurlijke of rechtspersoon of een juridisch partnerschap, dat het sluiten van een rechtshandeling in de uitoefening van hun onafhankelijke professionele of commerciële activiteit.

§ 2 Het tot stand komen van overeenkomsten.

(1) het voorwerp van de opdracht is de verkoop van goederen. Onze producten foto's op het internet zijn niet bindend en geen bindend aanbod om een ​​contract af te sluiten.

(2) U kunt een bindend aanbod tot aankoop (volgorde) met behulp van de online shopping cart systeem te maken. De goederen die bestemd zijn voor verkoop worden opgeslagen in het "mandje". Op de juiste knop in de navigatiebalk kunt u de "winkelwagen" oproepen en vervolgens veranderingen op elk gewenst moment maken. Na het aanroepen van de pagina "afrekenen" en het invoeren van uw persoonlijke gegevens en het verzend-bedrijf, alle ordergegevens wordt eindelijk weer getoond op de overzichtspagina. Voor het indienen van de bestelling heeft u de mogelijkheid hier om alle opnieuw te controleren om te veranderen (met behulp van de functie "back" van het internet browser) of de aankoop te annuleren. "Koop" Door het indienen van het bevel om de knop die u een bindend aanbod van ons in te dienen. U ontvangt automatisch een e-mail wanneer uw bestelling is afgerond.

(3) Aanvaarding van het Bod (en dus de opdracht) dient te geschieden binnen 2 dagen na bevestiging schriftelijk (bijvoorbeeld e-mail) waarin u de bestelling of levering van de goederen wordt bevestigd (orderbevestiging) te voltooien. Als u een bestellingsmail boodschap niet heeft ontvangen, bent u niet langer gebonden aan uw bestelling.

(4) De verwerking van de bestelling en de indiening van alle informatie die nodig is in verband met de overeenkomst gedeeltelijk worden geautomatiseerd via e-mail. U moet er daarom voor zorgen dat u de opgegeven e-mail adres correct is, de ontvangst van de e-mails is technisch middel en vooral niet te voorkomen dat het in de SPAM filter komt.

(5) AANKOOP BINNEN 14 DAGEN NA HET HERROEPEN DE AANKOOPSOM TE RETOURNEREN. DE RETOURVERZENDKOSTEN KOMEN WEL VOOR REKENING VAN DE KOPER. 

Alleen in de oorspronkelijke, complete en onbeschadigde verpakking van het artikel. Online aankopen kan ALLEEN retour via de melding MAIL.

Verbruiksartikelen zoals batterijen en onderhoudsmiddelen (bv spuitbus) zijn uitgesloten van garantie en kunnen dan ook niet geruild of geretourneerd worden.

Onderdelen speciaal op verzoek van de klant besteld en elektronische onderdelen kunnen niet worden geruild en/of retour worden gestuurd. Deze onderdelen zijn uitgesloten van het herroepingsrecht.

Het product mag in geen enkele hoedanigheid gebruikt of gepast worden als u het retour stuurt.

§ 3 Behoud, eigendomsvoorbehoud

(1) Een pandrecht kan alleen uitoefenen als het ontvangen van dezelfde contractuele relatie.

(2) De goederen blijven onze eigendom tot de volledige betaling van de koopprijs.

(3) Bent u een ondernemer, geldt bovendien het volgende: a) Wij behouden ons het eigendom van de goederen tot de volledige betaling voor alle vorderingen die voortvloeien uit de lopende zakelijke relatie. Vóór de overdracht van de eigendom van de goederen is een onderpand of beveiliging doeleinden is niet toegestaan. b) U kunt de goederen in de normale gang van zaken door te verkopen. In dit geval zal u alle vorderingen in het bedrag van de factuur die zal voortvloeien uit de verkoop in te voeren, om ons, accepteren we de opdracht. Ze zijn ook bevoegd om de schuld te innen. Zo ver als u aan uw betalingsverplichtingen correct, behouden wij ons het recht voor, echter, om de schuld zelf te verzamelen. c) Bij het ​​aansluiten en het mengen van de goederen die wij mede-eigendom van het nieuwe object in relatie tot de factuurwaarde van de goederen naar de andere verwerkte producten op het moment van de verwerking te verwerven. d) Wij verbinden ons ertoe om de effecten zijn wij gerechtigd om uw verzoek in zoverre vrij te geven als de realiseerbare waarde van onze zekerheden groter is dan de verzekerde vordering met meer dan 10%. De keuze van de zekerheden worden vrijgegeven.

§ 4 Garantie

(1) De wettelijke bepalingen.

(2) Als u eigenaar bent van een bedrijf, in afwijking van paragraaf 1 van: a) Als voorwaarde van de goederen wordt alleen onze eigen specificaties en productbeschrijvingen van de fabrikant, zoals afgesproken, maar geen andere reclame, promoties en publieke verklaringen van de fabrikant. b) U bent verplicht de goederen onmiddellijk en met de nodige aandacht te inspecteren om de kwaliteit en kwantiteit varianties en duidelijke gebreken schriftelijk aan ons binnen 7 dagen na ontvangst van de goederen, de deadline, genoeg met de deadline. Dit geldt ook voor later gevonden verborgen gebreken van ontdekking. In strijd met het onderzoek en de berisping van de bewering van de garantie is uitgesloten. c) In het geval van defecten, wij, naar onze keuze door reparatie of vervanging. Als de reparatie twee keer mislukt, kunt u een korting aan te vragen of zich terugtrekken uit het contract als per uw keuze. In geval van reparatie hebben wij niet aan de toegenomen kosten van de verzending van goederen naar een andere plaats dan de plaats van levering plaats, op voorwaarde dat de zending niet overeenkomt met het beoogde gebruik van het product te dragen. d) De garantieperiode is één jaar vanaf de datum van levering. De verkorte garantieperiode geldt niet voor ons te wijten door schuld schade als gevolg van letsel aan leven, lichaam of gezondheid en grove nalatigheid of opzettelijke schade of kwaadwilligheid.

§ 5 Aansprakelijkheid

(1 ) Wij zullen elke onbeperkte aansprakelijkheid voor schade uit de schending van leven, lichaam of gezondheid, in alle gevallen van opzet of grove schuld, frauduleus verbergen van een defect in het verlenen van de garantie voor de kwaliteit van het gekochte, voor claims na product aansprakelijkheidsrecht en in alle andere gevallen bepaald door de wet.

(2) Als essentiële contractuele verplichtingen betreft, is onze aansprakelijkheid voor lichte nalatigheid is beperkt tot de typische, voorzienbare schade. Materiële contractuele verplichtingen zijn wezenlijke verplichtingen die voortvloeien uit de aard van de overeenkomst en de schending van wat zou het doel van de opdracht en verplichtingen van het contract met ons opgelegd door de inhoud ervan voor het doel van het contract in gevaar brengen, waardoor de goede en behoorlijke uitvoering van de overeenkomst niet mogelijk zou zijn en over de verwezenlijking u zich kan beroepen.

(3) De aansprakelijkheid is uitgesloten voor lichte nalatigheid bij schending van kleine contractuele verplichtingen.

(4) Datacommunicatie via internet niet gelijk zijn en / of te allen tijde gewaarborgd de huidige stand van de techniek. We houden aan de mate waarin ieder voor de continue ononderbroken beschikbaarheid, noch de Website en de Dienst daar worden aangeboden.

§ 6 Wet, Plaats van nakoming, forumkeuze

(1) Nederlandse recht van toepassing. Voor consumenten alleen, deze keuze van het recht, voor zover dit doet de bescherming geboden door de dwingende bepalingen van het recht van het land van de gewone verblijfplaats van de consument niet wordt ingetrokken (gunstigste).

(2) de prestaties voor alle aspecten van het bedrijf, alsmede de bestaande bevoegdheid bij ons is ons hoofdkantoor, voor zover ze niet als consument, maar handelaar, een rechtspersoon van publiek recht of publiekrechtelijke speciale fondsen. Hetzelfde geldt als je geen algemene bevoegdheid in Nederland of de EU of de woonplaats of gewone verblijfplaats heeft op het moment dat de actie is niet bekend. De autoriteit tevens een beroep op de rechter in een ander rechtsgebied blijft onaangetast.

(3) De bepalingen van het VN-kooprecht uitdrukkelijk niet van toepassing.

_______________________________________________________________________________________

II. Klantinformatie

1. De identiteit van de verkoper

Marco van Dam

Schoolstraat 8

9919HX Loppersum Nederland

Telefoon: 06-19190000

kvk 62407767 btw: NL001423965B28

E-mail: info@boatpartsholland.nl

2. Informatie over de sluiting van de overeenkomst De technische stappen om een ​​contract, het sluiten van de overeenkomst zelf en de mogelijkheden van de correctie in overeenstemming met de bepalingen van § 2 van onze Algemene Voorwaarden (deel I) af te sluiten.

3. contract taal, het contract tekst opslag

3.1. Contact taal is Nederlands.

3.2. De volledige tekst van het contract wordt niet door ons opgeslagen. Voor het indienen van de bestelling via de online - shopping cart systeem contract gegevens kunnen worden afgedrukt met behulp van de printfunctie van uw browser of elektronisch opgeslagen. Na ontvangst van de bestelling bij ons de order gegevens, de door de wet vereiste voor overeenkomsten op afstand en de algemene voorwaarden informatie weer per e-mail wordt verzonden naar u.

3.3. In Verzoeken buiten de online shopping cart systeem zal u alle contractgegevens verzonden als onderdeel van een bindend bod per e-mail, die u kunt afdrukken of elektronisch opslaan.

4. Essentiële kenmerken van de goederen of diensten De wezenlijke kenmerken van de goederen en / of diensten kunt u vinden in het item beschrijving en product informatie op onze website.

5. Prijs en betalingsmethoden

5.1. Verwijzingen in de respectieve aanbod prijzen en verzendkosten zijn de uiteindelijke prijzen. Zij omvatten alle componenten van de prijs, inclusief alle van toepassing zijnde belastingen.

5.2. De verzendkosten zijn niet inbegrepen in de aankoopprijs. Ze zijn toegankelijk via een geschikt gemerkte knop op onze website, worden afzonderlijk gerapporteerd tijdens het bestelproces en zijn te betalen door u in aanvulling, voor zover niet gratis verzending wordt beloofd.

5.3. De betaalmethoden beschikbaar om u te staan ​​onder een geschikt gemerkte knop op onze website of in elk item beschrijving.

5.4. In de mate dat de individuele betaalmethoden anders aangegeven, betalingsverzoeken van de complete contract onmiddellijk opeisbaar.

6. Leveringsvoorwaarden

6.1. De leveringsvoorwaarden, leveringsdatum en eventuele bestaande levering beperkingen kan worden gevonden op een overeenkomstig label knop op onze website of in elk item beschrijving.

6.2. U als consument is wettelijk geregeld, dat het risico van toevallige vernietiging en de toevallige verslechtering van de goederen tijdens de verzending tot de levering van de goederen gaat over op u, ongeacht of de zending is verzekerd of onverzekerd optreedt. Dit geldt niet als u zelfstandig heeft opdracht gegeven tot een naamloze zakenman uit transportbedrijven of anderszins aan de verzending bepaalde persoon uit te voeren. Bent u een ondernemer, levering en verzending is op eigen risico.

7. Wettelijke garantie rechten voor producten

7.1. De garantie voor onze goederen wordt beheerst door de regels "Garantie" in onze Algemene Voorwaarden (deel I).

7.2. Als consument, wordt u gevraagd om de goederen onmiddellijk na levering op volledigheid, duidelijke gebreken en schade te inspecteren en om ons en de verlader klachten zo snel mogelijk te informeren.